Pierwsza Europejska Konferencja „Rozwój koreanistyki w Europie i dydaktyka języka koreańskiego” – Warszawa 2007

     W dniach 7, 8, 9 września 2007 odbyła się się w IO UW pierwsza europejska konferencja poświęcona rozwojowi koreanistyki w Europie połączona z warsztatami dla nauczycieli języka koreańskiego. W konferencji i w warsztatach wzięło udział ponad 50 gości z Korei i Europy. Gospodarzem był IO UW, a głównym sponsorem Korea Foundation (한국국제교류재단) oraz International Association for Korean Language Education (국제한국어교육학회). Powołano European Association for Korean Language Education, której przewodniczącym został Pan Profesor Romuald Huszcza