Koreanistyczne Prace NaukoweDoktoraty

 1. Halina Ogarek-Czoj, „Twórczość dramatyczna Song Yonga” [promotor: prof. Wiesław Kotański], Uniwersytet Warszawski (1974)
 2. Christoph Janasiak, „Początki prasy koreańskiej i jej rola w procesie kształtowania systemu pisma i normy językowej” [promotor: prof. Romuald Huszcza], Uniwersytet Warszawski (2001)
 3. Anna I. Paradowska, „Wymowa i percepcja samogłosek koreańskich przez Polaków – studium z fonetyki eksperymentalnej” [promotor: prof. Lee Hyun-bok], Seoul National University (2002)
 4. Joanna P. Rurarz, „Próba nowej interpretacji dziejów i tradycyjnej chronologii tzw. ‘okresu trzech królestw’ na Półwyspie Koreańskim (na podstawie źródeł koreańskich)” [promotor: prof. Jolanta Tubielewicz], Uniwersytet Warszawski (2002)
 5. Ewa Rynarzewska, „Mit w dramaturgii Ch’oe In-huna – kulturowe archetypy bohatera mitologicznego” [promotor: prof. Mikołaj Melanowicz], Uniwersytet Warszawski (2002)
 6. Kinga Dygulska, „Mitologizacja przywodcy Koreanskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej, Kim Jong Ila, w pismiennictwie polnocnokoreanskim po 1967 r." [promotor: prof. Kim Jong Hoi], Uniwersytet Kyung Hee (2006), nostryfikacja - Uniwersytet Warszawski (2007)Magisteria

 1. Maria Krzywania, „Uich’on (1055-1101) – książę-polityk czy mnich-poeta?” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1996)
 2. Iwona Smater, „Tradycyjne gry i zabawy koreańskie uprawiane obecnie” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1989)
 3. Agata Soszyńska-Syta, „Zmiany w usytuowaniu i układzie przestrzennym koreańskiej architektury buddyjskiej/świątynnej od VI do XIX wieku” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1989)
 4. Dorota Stokowiec, „Wojenna flota koreańska w okresie wojny roku Imjin (1592-1598) na podstawie źródeł koreańskich” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1995)
 5. Anita Tutaj, „Kuchnia koreańska. Uwarunkowania klimatyczne i kulturowe, tradycje.” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1990)
 6. Terasa Santerska-Kluj, „Hwarang jako system wychowania młodzieży w świetle danych zachowań w ‘Samguk Sagi’ i ‘Samguk Yusa’” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1987)
 7. Joanna P. Rurarz, „Dzieje państwa Karak na przestrzeni od I do VI w. n.e. (na podstawie informacji z najstarszych kronik koreańskich ‘Samguk Sagi’ i ‘Samguk Yusa’)” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1989)
 8. Magdalena Dziadosz, „Problem zaimków osobowych w języku koreańskim” [promotor: dr hab. R. Huszcza] (1990)
 9. Agnieszka Kozuba, „Hwang Chini – poetka i kurtyzana” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1995)
 10. Joanna Kuberska, „Edukacja kobiet w Korei. Zmiana wzorców osobowych na przykładzie życia i twórczości Mo Yun-suk” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1995)
 11. Anna I. Paradowska, „Problemy standardyzacji toponimów we współczesnym języku koreańskim (na podstawie nazw państw i krajów)” [promotor: dr hab. R. Huszcza] (1995)
 12. Ewa Rynarzewska, „Lee Kang-baek – twórca dramatów alegorycznych” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1995)
 13. Katarzyna Stefańska, „Tradycyjny taniec koreański (dworski, religijny, ludowy) w okresie od XV do początku XX w., na podstawie źródeł koreańskich” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1990)
 14. Anna Wojakowska, „Twórczość powieściopisarki Pak Wan-so jako wyraz autobiografii” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1995)
 15. Agnieszka Wróblewska, „Poufałe formy orzeczenia w zdaniu koreańskim (próba analizy semantyczno-morfologicznej i socjolingwistycznej” [promotor: dr hab. R. Huszcza] (1995)
 16. Marzena Zgirska, „Analiza porównawcza przedstawień maskowych z prowincji Kyonggi i przedstawień maskowych z prowincji Hwanghae na przykładzie Yangju Pyolsandae nori i Pongsan T’alch’um” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1997)
 17. Bogumiła Anna Jankiewicz, „Patriotyczne poematy Han Yongun’a – ‘Twoje milczenie’” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1998)
 18. Aleksandra Kabara-Bębenek, „Indie w poezji Kim Yang-shik” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1998)
 19. Michał Piskorski, „Wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny wybuchu Wojny Koreańskiej” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1997)
 20. Agnieszka Rytych, „Elementy szamanizmu w twórczości Kim Tong-ni” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1998)
 21. Dagmara Soliwoda, „Park Chung Hee – dyktatura dla rozwoju (1961-1979)” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1998)
 22. Joanna Hosaniak, „Symbolika koreańskiego seladonu w kontekście wierzeń i systemów filozoficznych” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1999)
 23. Edyta Matejko-Paszkowska, „Życie i śmierć królowej Min, a otwarcie Korei w drugiej połowie XIX wieku” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1999)
 24. Katarzyna Lachowicz, „Semantyka koreańkiego rzeczownika ‘maum’ we współczesnym języku koreańskim. Próba analizy kognitywnej.” [dr hab. R. Huszcza] (1999)
 25. Andrzej Piekarczyk, „Struktura i funkcje semantyczne symbolizmów dźwiękowych w języku koreańkim (na wybranych przykładach)” [dr hab. R. Huszcza] (1999)
 26. Anna Diniejko, „Świat poetycki Kim Sowola” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2000)
 27. Marzena Stefańska, „Psychologiczny portret kobiety koreańskiej w opowiadaniach O Chonghui” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2000)
 28. Joanna Rogulska, „Geneza powstania państwa Koguryo w oparciu o chińskie i koreańskie przekazy historyczne” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1999)
 29. Ewa Mazurkiewicz-Wysocka, „Systemy pisma w Korei w ujęciu historycznym” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1989)
 30. Małgorzata Grzybowska-Próchnicka, „Pierwsza Szkoła Medyczna i Żeńska Szkoła Ehwa jako przykłady edukacyjnej działalności misjonarzy protestanckich w Korei na przełomie XIX i XX wieku” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (199?)
 31. Stanisław Ryu Matsumoto, „Przyczyny powstania i upadku Cesarstwa Wielkiej Korei – ostatnie lata niepodległości Korei (1894-1910)” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (1999)
 32. Anna Tkaczyk, „Mujong literacką formą buntu Yi Kwang-su przeciwko moralnym kanonom epoki feudalnej (na podstawie losów głównej bohaterki Pak Yong-ch’ae)” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2001)
 33. Beata Bogusz, „Widowisko maskowe Hahoe – od obrzędu do przedstawienia” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2001)
 34. Maciej Kołtuniak, „Koreańskie odpowiedniki polskich przyimków lokatywnych” [promotor: prof. dr hab. R. Huszcza] (2001)
 35. Joanna Napiórkowska, „Predykatywy posiłkowe (chodongsa) w systemie koniugacyjnym współczesnego języka koreańskiego” [promotor: prof. dr hab. R. Huszcza] (2001)
 36. Dorota Ostrowska, „Moon Sonmyong i założone przez niego Stowarzyszenie Ducha Świętego dla zjednoczenia światowego chrześcijaństwa” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2001)
 37. Michał Kuśnierz, „Wątki anarchistyczne w życiu i twórczości Shin Ch’ae-ho” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2002)
 38. Ewelina Otrocka, „Losy Koreanek – byłych członkiń ‘korpusu pocieszycielek’ armii japońskiej (ilbon wianbu) w świetle ich wspomnień oraz obecna sytuacja tych kobiet” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2001)
 39. Małgorzata Kamińska, „Najważniejsze kwestie sporne w powojennych relacjach pomiędzy Republiką Korei a Japonią – ich źródło oraz próby rozwiązania” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2002)
 40. Jakub Olechowski, „Rozwój koreańskiego buddyzmu son na przykładzie szkoły Kwan Um i ośrodka tej szkoły w Polsce” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2002)
 41. Anna Konowrocka, „Saemaul Undong – Ruch Nowej Społeczności w Korei w latach 1970-1980” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2002)
 42. Magda Stodolska, „Uniwersalizm w poezji Kim Kwang-kyu” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2002)
 43. Karolina Jabłońska, „Symbolika koreańskiego malarstwa ludowego” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2003)
 44. Magdalena Borowiec, „’Samulnori’ jako wyraz muzycznej tradycji ludowej we współczesnym społeczeństwie koreańksim” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2003)
 45. Zuzanna Danilewicz, „Tożsamość narodowa i kulturowa Koreańczyków w Chinach” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2002)
 46. Aneta Lesiak, „Z wyschniętego gardła do morza krwi – Kim Chiha i jego filozofia życia” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2003)
 47. Kinga Dygulska, „Wolność i władza w utworach Yi Mun-yola” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2003)
 48. Jakub Taylor, „Życie codzienne mieszkańców Paekche w V-VII w., na podstawie kronik koreańskich, chińskich i japońskich” [promotor: dr Joanna P. Rurarz] (2003)
 49. Justyna Najbar, „Wieś koreańska pod okupacją japońską przedstawiona w realitycznych dramatach Yu Ch’i-jina” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2003)
 50. Ewa Paszkowicz, „Wizerunek tygrysa w kulturze i tradycji koreańskiej w wierzeniach, opowiadaniach i malarstwie” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2003)
 51. Dominika Kopa, „Człowiek zagubiony w społeczeństwie – obraz jednostki w twórczości Yi Sanga” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2003)
 52. Karol Czyrko, „Koreańskie sztuki walki” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2003)
 53. Anna Lenartowicz, „Diaspora koreańska w Kazachstanie – historia, kultura, perspektywy na przyszłość” [promotor: dr H. Ogarek-Czoj] (2003)
 54. Milos Prohazka, "Klasyfikacja części mowy języka koreańskiego w ujęciu Samuela E. i Yu Ju-Haenga" [promotor: prof. R. Huszcza] (2003)
 55. Joanna Jeżyna, „Status morfologiczny i składniowy przymiotników koreańskich” [promotor: prof. dr hab. R. Huszcza] (2003)
 56. Dagmara Düm, „Hanjungnok – pamiętnik damy Hong. Współistnienie prawdy historycznej i osobistego wyznania” [promotor: dr E. Rynarzewska] (2004)
 57. Małgorzata Miętek, „Wizerunek kobiety we współczesnej literaturze koreańskiej” [promotor: dr E. Rynarzewska] (2005)
 58. Joanna Łasisz, „Protestancki nurt chrześcijaństwa w dobie modernizacji Korei (1876-1910)” [promotor: dr Ch. Janasiak] (2006)
 59. Mariola Nawceniak, „Półwysep koreański - arena walki wywiadów i dywersji politycznej” [promotor: dr Ch. Janasiak] (2006)
 60. Karolina Obuch, „Tetrady koreańskie jako gatunek piśmiennictwa” [promotor: dr Ch. Janasiak] (2006)
 61. Dorota E. Lejewska, „Recepcja klasycznej koreańskiej narracji 'Shim Ch'ong-chon' (Opowieść o Shim Ch'ong) we współczesnym dramacie koreańskim na przykładzie dramatów Ch'ae Man-shik'a, Ch'oe In-hun'a i O T'ae-sok'a” [promotor: dr E. Rynarzewska] (2007)
 62. Agnieszka Stolarska, "Specyfika koreańskiego układu rozejmowego z 1953r. i jego realizacja" (ang.: Characteristic of Korean armistice agreement of 1953 and its implementation) [promotor: dr J. Rurarz] (2007)
 63. Adam Szulakowski, "Postać admirała Yi Sunsina w świetle jego pism (dziennika i sprawozdań dla dworu (ang.: Admiral Yi Sunsin seen through his writings (diary and memorials to Court))" [promotor: dr J. Rurarz] (2007)
 64. Eliza Konczalska, "Życie i myśl filozoficzna mnicha Wonhyo jako wyraz dążenia do ujednolicenia doktryny buddyjskiej (ang.: Life and philosophical thought of monk Wonhyoas an attempt at uniformization of Buddhist doctrines in Korea)" [promotor: dr J. Rurarz] (2007)
 65. Dominika Gracz, "Językowy obraz kobiety w koreańszczyźnie (ang.: Image of woman in the Korean language)" [promotor: dr Ch. Janasiak] (2007)
 66. Arkadiusz Sierpatowski, "Relacje Korei ze Stanami Zjednoczonymi w prasie południowokoreańskiej i amerykańskiej (ang.: Relations between Korea and the USA in the South Korean press)" [promotor: dr Ch. Janasiak] (2007)
 67. Kamila Niekoraniec, "Tradycyjna koreańska ceremonia ślubna jako przykład Rite de passage" [promotor: dr J. Rurarz] (2007)
 68. Małgorzata Klimowicz, "Wpływ zachodnich prądów artystycznych na współczesną dramaturgię koreańską - uniwersalizm twórczości Yi Hyeon-hwa (ang.: The influence of Western artistic movements on the modern Korean drama – the universality of Yi Hyeon-hwa’s theatre)" [promotor: dr E. Rynarzewska] (2008)
 69. Kamila Kuźniewska, "Zbrojenia nuklearne Korei Północnej jako czynnik destabilizujący w regionie (ang.: North korea’s nuclear program as destabilization factor in Asia and Pacific region)" [promotor: dr J. Rurarz] (2008)
 70. Agata Kędzierska, "Społeczna dramaturgia filmów Kim Ki-duk'a (ang.: Social tensions in Kim Ki-duk’s films)" [promotor: dr C. Janasiak] (2008)
 71. Paulina Dybowska, "Koreański dziennik Chosun Ilbo - próba monografii gatunku (ang.: The Korean daily „Chosun Ilbo” – an attempt of the genre monograph)" [promotor: dr C. Janasiak](2008)
 72. Michał Deryło, "Kontakty międzyjęzykowe a rozwarstwienie zapożyczeń we współczesnym języku koreańskim (na wybranych przykładach)" [promotor: prof. R. Huszcza] (2008)
 73. Zbigniew Maciantowicz, "Zróżnicowanie honoryfikatywne rozkaźnika w języku koreańskim. (Próba analizy w ujęciu pragmatyczno-gramatycznym) (ang.: The honorific oppositions within Korean imperative (an analysis of pragmatics and grammar))" [promotor: prof. R. Huszcza](2009)
 74. Małgorzata Wąsik, "Bariery sukcesu - zabiegi dyplomacji zachodniej o otwarcie Korei (1866-1876) (ang.: The limits of success – diplomatic campaign of the West towards the opening of Korea in the years 1866-1876))" [promotor: dr Ch. Janasiak ](2009)
 75. Magdalena Pągowska, "Malowidła z grobowców jako źródło wiedzy o zyciu codziennym elit Goguryeo (ang.: Mural paintings as a source of knowledge about daily life of Goguryeo’s elites)" [promotor: dr Ch. Janasiak](2009)
 76. Filip Gawarski, "Zainteresowanie Koreą w państwie rosyjskim i początki ekspansji politycznej w latach 1860-1905 (ang.: A Russian interests towards Korea and the attempts of political expansion in the years 1860-1905)" [promotor: dr Ch. Janasiak](2010)
 77. Weronika Mazur, "Motyw żurawia w tradycyjnym tańcu koreańskim (ang.: The crane motif in Korean traditional dance)" [promotor: dr E. Rynarzewska](2010)
 78. Weronika Zaborska, "Wizerunek Wang Geona w kronikach koreańskich : Samguk Sagi, Samguk Yusa i Goryeosa (ang.: The image of Wang Geon in Korean chronicles: Samguk Sagi, Samguk Yusa and Goryeosa)" [promotor: dr Ch. Janasiak](2010)
 79. Andrzej Dobrucki, "Hallyu - analiza popularności popkultury koreańskiej w krajach azjatyckich (ang.: Hallyu – the analysis of popularity of South Korean pop culture in the Asian countries)" [promotor: dr Ch. Janasiak](2011)
 80. Weronika Zuzańska, "Koreańskie czasopisma dla kobiet jako źródło wiedzy o tradycyjnych wartościach kultury (ang.: Korean women’s magazines as a source of knowledge about traditional cultural values)" [promotor: dr Ch. Janasiak](2011)
 81. Kamila Kozioł, "Yongbi eocheon-ga jako podręcznik konfucjańskiego władcy (ang.: Yongbieocheon-ga as a handbook of Confucian ruler)" [promotor: dr Ch. Janasiak](2011)
 82. Mateusz Rzempała, "Tongǔi Pogam Hŏ Chuna – klasyczne kompendium tradycyjnej medycyny koreańskiej (ang.: Tongǔi Pogam of Hŏ Chun – classical almanac of traditional Korean medicine)" [promotor: dr Ch. Janasiak](2012)
 83. Magdalena Rokicka, "Kim Dae-jung i Lech Wałęsa – dwa modele przywództwa w dwóch sferach geopolitycznych (ang.: Kim Dae-jung and Lech Wałęsa – two models of leadership in two geopolitical sphere)" [promotor: dr Ch. Janasiak](2012)
 84. Magdalena Guzda-Kretkiewicz, "Fantasmagoria. Miasto we współczesnej prozie koreańskiej (ang.: Phantasmagoria. The city in the contemporary Korean novel)" [promotor: dr E. Rynarzewska](2012)
 85. Magdalena Łobejko, "Kwestia uchodźców z Północy w polityce prezydentów RK Kim i Noh (ang.: The issue of North Korean refugees in policies of presidents Kim and Noh)" [promotor: dr A. Paradowska](2012)
 86. Izabela Piotrowska, "Obrzędy pogrzebowe jako element tradycyjnej kultury Korei (ang.: Funeral rites as an element of traditional culture of Korea )" [promotor: dr Anna Paradowska] (2012)
 87. Izabela Bailian Morawska, "Korea w świetle polityki zagranicznej dworu chińskiego za czasów dynastii Qing (ang.: Korea in the light of the Chinese foreign policy during the Qing Dynasty)" [promotor: dr Ch. Janasiak](2012)
 88. Agnieszka Marta Kazaniecka, "Tokto: historia wysp od ich powstania do 1910 roku (ang.: Tokto: the history of the Islands from the beginning till 1910)" [promotor: dr Christoph Janasiak] (2012)
 89. Anna Rodacka, "Kim Tong-in – prekursor naturalizmu koreańskiego (ang.: Kim Tong-ni – the precursore of Korean naturalism)" [promotor: dr E. Rynarzewska](2013)
 90. Anna Piwowarska, "Nacjonalistyczne tendencje kina koreańskiego w czasach okupacji japońskiej (ang.: Nationalistic tendencies in Korean cinema under Japanese occupation)" [promotor: dr E. Rynarzewska](2013)
 91. Katarzyna Czernecka, "Sǒ Chae-p’il (1866-1951) – sylwetka polityka i dziennikarza (ang.: Sǒ Chae-p’il (1866-1951), journalist and politician)" [promotor: dr Ch. Janasiak](2013)
 92. Artur Zakrzewski, "Pierwsze próby katolickiej chrystianizacji Korei (ang.: Early attempts at catholic proselytization in Korea)" [promotor: dr Ch. Janasiak](2013)
 93. Kamila Lickiewicz, "Propaganda jako narzędzie walki ideologicznej i jej północnokoreańskie strategie (ang.: Propaganda and its North Korean strategies in the ideological struggles)" [promotor: dr A. Paradowska](2013)
 94. Katarzyna Wiśniewska, "Językowa strategia reklamy koreańskiej w latach 1962-2012 (ang.: Linguistic strategies in Korean advertising, 1962-2012)" [promotor: dr Christoph Janasiak] (2013)
 95. Joanna Czuż, "Masakra na wyspie Cheju w kwietniu 1948 r. i jej przebieg (ang.: The course of the April 1948 Cheju Island massacre)" [promotor: dr Christoph Janasiak] (2013)
 96. Marta Niewiadomska, "Mniejszość koreańska w Japonii w latach 1905-1923 (ang.: The Korean minority in Japan between 1905 and 1923)" [promotor: dr Christoph Janasiak] (2015)
 97. Jakub Krzosek, "Pragmatyka intonacji w koreańskim zdaniu pytajnym (ang.: The pragmatics of intonation in the Korean question sentence)" [promotor: prof. dr hab. Romuald Huszcza] (2015)
 98. Adrianna Jarzębowska, "Tradycyjny gatunek muzyczny sanjo i jego rola we współczesnej kulturze koreańskiej (ang.: The traditional music genre sanjo and its meaning for the contemporary culture of Korea)" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2015)
 99. Agata Wiśniewska, "Funkcje społeczne współczesnego szamanizmu koreańskiego (ang.: Social functions of modern Korean shamanism)" [promotor: dr Anna Paradowska] (2015)
 100. Aneta Patrycja Jaszczak, "Porwania obcokrajowców do Korei Północnej w latach 1953-2000 (ang.: North Korean abductions of foreigners in the years 1953-2000)" [promotor: dr Christoph Shin-Janasiak] (2017)
 101. Sylwia Maria Soja, "Udział Korei Południowej w wojnie wietnamskiej (ang.: South Korea’s involvement in Vietnam 1964-1973)" [promotor: dr Christoph Shin-Janasiak] (2017)
 102. Aleksandra Maria Polak, "Rozwój koncepcji ochrony praw człowieka w Korei Południowej oraz próba analizy przypadków ich pogwałceń (ang.: Development of human rights protection in South Korea with an attempt to analyze the cases of their violations)" [promotor: dr Christoph Shin-Janasiak] (2017)
 103. Aleksandra Martyna Pakosz, "Dominacja mongolska na Półwyspie Koreańskim w okresie Koryǒ w latach 1231-1368 (ang.: Mongol intervention on Korean Peninsula during the Koryǒ period in the years 1231-1368)" [promotor: dr Christoph Shin-Janasiak] (2017)
 104. Maja Weronika Gładki, "Zatrudnienie obywateli KRLD w Polsce - prawa pracownicze a przymus ekonomiczny (ang.: Employment of North Koreans in Poland – labour standards versus economic pressure)" [promotor: dr Anna Paradowska] (2017)
 105. Anna Szucka, "Branding narodowy Republiki Korei - kształtowanie i promocja koreańskiej marki narodowej (ang.: National branding of the Republic of Korea - creating and promoting the Korean national brand)" [promotor: dr Anna Paradowska] (2017)Licenjaty

 1. Piotr Kozłowski, "Rozwój ekonomiczny Korei (do końca epoki Joseon) w kontekście teorii Karla Polanyi'ego" [promotor: dr J. Rurarz](2008)
 2. Artur Zakrzewski, "Funkcje sufiksów w toponimach koreańskich jednostek administracyjnych" [promotor: dr Ch. Janasiak](2010)
 3. Katarzyna Wiśniewska, "Historyczne zmiany nazw Seoulu i ich znaczenie" [promotor: dr Ch. Janasiak](2010)
 4. Małgorzata Lipska, "Kwestia harmonii wokalicznej w języku koreańskim i jej związek z budową wokaliczną symbolizmów dźwiękowych" [promotor: dr A. Paradowska](2010)
 5. Magdalena Rokicka, "Rozwój gospodarczy Republiki Korei w latach 1953-2002 na podstawie danych statystycznych" [promotor: dr Ch. Janasiak](2010)
 6. Jolanta Konieczna, "Koreański kryzys finansowy w latach 1997-1998 z uwzględnieniem roli chaebŏli" [promotor: dr Ch. Janasiak](2010)
 7. Justyna Jankowska, "Wybrane zagadnienia koreańskiej ideologii narodowej" [promotor: dr Ch. Janasiak](2010)
 8. Anna Rodacka, "Wizerunek kobiety w dziele Kuunmong Kim Man-junga" [promotor: dr E. Rynarzewska](2010)
 9. Anna Lewandowska, "Zmiany społeczne w Korei Południowej na przykładzie adaptacji żon imigrantek – szanse i zagrożenia" [promotor: dr Ch. Janasiak](2010)
 10. Katarzyna Czernecka, "Koreańska końcówka rzeczownikowa ui - jej funkcja i zakres użycia" [promotor: dr A. Paradowska](2011)
 11. Kamila Anna Lickiewicz, "Litery spółgłoskowe w alfabecie koreańskim - ich historia i zakres użycia" [promotor: dr ](2011)
 12. Elżbieta Lewandowska, "Orchidea w malarstwie Kim Chŏng-hŭi - autoportret artysty" [promotor: dr E. Rynarzewska](2011)
 13. Anna Piwowarska, "Obraz lisa w bajkach koreańskich" [promotor: dr E. Rynarzewska](2011)
 14. Joanna Czuż, "Królowa Sŏndŏk - pierwsza władczyni królewstwa Shilla" [promotor: dr Ch. Janasiak](2011)
 15. Maciej Grabowski, "Los jeńców wojennych w dobie wojny koreańskiej" [promotor: dr A. Paradowska](2011)
 16. Malwina Migdał, "Społeczna funkcja tańca p'ungmul" [promotor: dr E. Rynarzewska](2011)
 17. Agata Wiśniewska, "Naerim gut - obrzędowa forma inicjacji szamanki" [promotor: dr A. Paradowska](2011)
 18. Bartłomiej Szymkowski, "Obraz kobiety w przysłowiach koreańskich" [promotor: dr E. Rynarzewska](2011)
 19. Jakub Krzosek, "Wizerunek femme fatale w filmie Hanyǒ Kim Ki-yǒnga [promotor: dr E. Rynarzewska](2013)
 20. Adrianna Jarzębowska, "Rola cytry kayagǔm we współczesnej kulturze koreańskiej" [promotor: dr E. Rynarzewska](2013)
 21. Maria Michalunio, "Koreańskie nazwy stopni pokrewieństwa odnoszące się do krewnych ze strony ojca" [promotor: dr A. Paradowska](2013)
 22. Anna Mogiłło, "Wybrane problemy przekładu z języka koreańskiego na język polski – na podstawie opowiadania „Żurawie” autorstwa Hwanga Sun-wona" [promotor: dr A. Paradowska](2013)
 23. Ekaterina Krasenkowa, "Główne zagadnienia doktryny Jeung San Do" [promotor: dr J. Najbar-Miller](2013)
 24. Marta Niewiadomska, "„Hamlet” we współczesnym teatrze południowokoreańskim [promotor: dr E. Rynarzewska](2013)
 25. Ksenia Elżbieta Wróblewska, "Kreowanie i wykorzystywanie wizerunku Koreańskich sportowców (na przykładzie tzw. „amerykańskich dyscyplin sportowych”)" [promotor: dr Anna Paradowska] (2014)
 26. Marta Hejmej, "Zadania i obowiązki wyznawców buddyzmu wŏn" [promotor: dr Justyna Najbar-Miller] (2015)
 27. Karolina Smyk, "Rola królowej Min w polityce XIX-wiecznej Korei" [promotor: dr Christoph Shin-Janasiak] (2015)
 28. Anna Elwira Gryguc, "Historia i rozwój gier komputerowych i e-sportu w Republice Korei" [promotor: dr Anna Paradowska] (2015)
 29. Katarzyna Skrobisz, "Operacje plastyczne – ich przyczyny i miejsce w społeczeństwie i kulturze Korei" [promotor: dr Anna Paradowska] (2015)
 30. Maja Weronika Gładki, "Muzułmanie w Korei i kulturowe echa ich obecności" [promotor: dr Anna Paradowska] (2015)
 31. Joanna Wielochowska, "Tradycyjne ogrody koreańskie: estetyczne i filozoficzne założenia aranżacji" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2015)
 32. Aneta Wielochowska, "Góry Diamentowe w rodzimym malarstwie pejzażowym (chingyŏng sansuhwa) dawnej Korei" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2015)
 33. Sylwia Maria Soja, "Upadek tradycyjnej kultury koreańskiej w twórczości Yi Ch’ŏng-juna" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2015)
 34. Aleksandra Maria Polak, "Obraz okupowanej Korei w twórczości poetyckiej Yi Sang-hwa, Yi Yuk-sa oraz Yun Dong-ju" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2015)
 35. Patrycja Wysokińska, "Inscenizacje Shakespeare’a w teatrze Południowokoreańskim. Trzy wizje Makbeta" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2015)
 36. Antonina Anna Konecka, "Relacje koreańsko-japońskie w latach 1876-1953" [promotor: dr Christoph Shin-Janasiak] (2015)
 37. Aleksandra Martyna Pakosz, "Społeczna krytyka w tanecznych widowiskach maskowych dawnej Korei" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2015)
 38. Aneta Patrycja Jaszczak, "Elementy obrzędowe w tradycyjnych widowiskach dawnej Korei na przykładzie Pukch’ŏng Sajanorŭm (taniec lwów z Pukch’ŏng) i Ch’ŏyongmu (taniec Ch’ŏyonga)" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2015)
 39. Monika Izabella Olszyńska, "Obraz rzeczywistości w powieści Samdae (Trzy pokolenia) Yŏm Sang-sŏpa" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2015)
 40. Joanna Kasprzak, "System edukacji w Korei: od Goryeo po współczesność" [promotor: dr Anna Paradowska] (2015)
 41. Urszula Hoffmann, "Ironia jako zabieg kostrukcynjy w filmowej twórczości Kim Ji Una" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2015)
 42. UAleksandra Szymczyk, "Eklektyzm religijny w myśli Ch’oe Che-u na przykładzie wybranych tekstów” [promotor: dr Justyna Najbar-Miller] (2016)
 43. Magdalena Brzozowska, “Kobiety w konfucjańskim systemie społecznym w koreańskim królestwie Choson (1392-1910)” [promotor: dr Anna Paradowska] (2016)
 44. Anna Maria Rosiak, "Wybrane wyrazy anglokoreańskie i ich funkcje językowe" [promotor: dr Christoph Shin-Janasiak] (2016)
 45. Anna Francka, "Kolektywizm w tradycyjnym i współczesnym społeczeństwie koreańskim" [promotor: dr Annna Paradowska] (2016)
 46. Anna Ewelina Sadowska, "Historia diaspory koreańskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki do roku 20000" [promotor: dr Annna Paradowska] (2016)
 47. Agata Matuszelańska, "Proces mitologizacji historycznej postaci generała Kim Yusiba: na przykładzie Samguk Sagi i Samguk yusa" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2016)
 48. Zuzanna Palmowska, "Analiza wybranych bajek koreańskich w teorii Władimira Proppa" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2016)
 49. Magdalena Skóra, "Zjawisko „gorączki edukacyjnej” we współczesnym społeczeństwie koreańskim" [promotor: dr Annna Paradowska] (2016)
 50. Aleksandra Kusiak, "Celadon jako największe osiągnięcie ceramiki koreańskiej" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2016)
 51. Agata Łabuda, "Analiza porównawcza wybranych przekładów literackich klasycznej narracji Koreańskiej Ch’unhyang-jǒn (Opowieść o Ch’unhyang)" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2016)
 52. Adrianna Gawron, "Klasztory buddyjskie jako forma religijnego zaangażowania koreańskich kobiet" [promotor: dr Justyna Najbar-Miller] (2016)
 53. Weronika Szatkowska, "Obraz społeczeństwa koreańskiego w poezji Ko Una" [promotor: dr Justyna Najbar-Miller] (2016)
 54. Damian Kwapisiewicz, "Pojo Chinul i jego próba przezwyciężenia konfliktów doktrynalnych w koreańskim buddyzmie" [promotor: dr Justyna Najbar-Miller] (2016)
 55. Mateusz Matuszewski, "Rodowody i sylwetki władców w mitologii japońskiej i koreańskiej" [promotor: dr Anna Paradowska] (2016)
 56. Paulina Legut, "Rozwój koreańskiej muzyki masowej kpop" [promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska] (2017)
 57. Agnieszka Janczewska, "Wizerunek tygrysa w legendach i przysłowiach koreańskich" [promotor: dr Anna Paradowska] (2017)
 58. Urszula Łysynkiewicz, "Koreańska końcówka rzeczownikowa ro/euro - jej funkcje i zakres użycia" [promotor: dr Anna Paradowska] (2017)