Kilka słów o historii kierunku


     Od roku 1953 w Instytucie Orientalistycznym lektoraty języka koreańskiego dla zainteresowanych studentów prowadzone były przez zamieszkujących w Warszawie Koreańczyków (z KRLD). W roku akademickim 1960/61 nauczanie języka oraz innych przedmiotów związanych z Koreą zapoczątkowała na szerszą skalę dr H. Ogarek-Czoj – pomysłodawczyni i późniejsza założycielka naszej Sekcji. Koreański został wprowadzony do programu studiów w Instytucie Orientalistycznym jako trzeci (po chińskim i japońskim) język orientalny dla studentów Sinologii, a następnie Japonistyki. Na mocy współpracy z KRLD do roku 1993, w instytucie języka koreańskiego nauczali Koreańczycy, napływały też północnokoreańskie publikacje naukowe.
     Począwszy od roku 1978, kiedy nawiązana została współpraca z Association for Korean Studies in Europe, pojawiły się pierwsze materiały z Europy Zachodniej i z Republiki Korei. Umożliwiło to opracowanie programu pięcioletnich studiów koreanistycznych i, w roku akademickim 1983/84, zainaugurowanie, przy wsparciu profesorów z Japonistyki i Sinologii (szczególnie prof. Tadeusza Żbikowskiego i prof. Mikołaja Melanowicza), odrębnych studiów koreanistycznych w ramach Zakładu Dalekiego Wschodu Instytutu Orientalistycznego UW (obecnie Wydziału Orientalistycznego).


Miejsce w strukturze Uczelni i zasady rekrutacji


     W strukturze uczelni Koreanistyka jest Sekcją w Zakładzie Japonistyki i Koreanistyki, należącym do Wydziału Orientalistycznego, (23 stycznia 2008 - uchwałą 332 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego Instytut Orientalistyczny uległ przekształceniu w Wydział Orientalistyczny - Monitor UW nr 1a z dn. 23.01.2008).
     Nabór na Koreanistykę odbywa się na zasadach określonych przez Wydział Orientalistyczny.


Z kim współpracujemy?


     Począwszy od roku 1990, zajęcia z języka koreańskiego prowadzone są przez lektorów z RK. Swój dynamiczny rozwój na przestrzeni przeszło 20 lat swego istnienia Koreanistyka zawdzięcza ogromnemu wysiłkowi i poświęceniu swych pracowników, prowadzących działalność naukową w oparciu o współpracę z aktywnie wspomagającymi ją instytucjami z RK. Od lat swą pomocą służy Koreanistyce Ambasada Republiki Korei, Korea Research Foundation, Korean Art & Culture Foundation oraz Korea Foundation, dzięki której studenci, doktoranci i pracownicy sekcji otrzymują wielomiesięczne stypendia językowe i badawcze w RK. Także dzięki tej Fundacji biblioteka Koreanistyki posiada większość swego liczącego już ponad 7000 woluminów księgozbioru.
     Dzięki darom Samsung Electronics Co. i LG Koreanistyka posiada nowoczesne laboratorium językowe oraz sprzęt elektroniczny.