V. Artykuły Naukowe i Popularne


 1. H. Ogarek-Czoj, Legendy koreańskie – mit o założeniu państwa Kymkwan i mit o założeniu państwa Koguryo, „Przegląd Orientalistyczny” nr 4, 1956
 2. H. Ogarek-Czoj, Kio-san Hogiun w 350 rocznicę śmierci, „Przegląd Orientalistyczny” nr 4, 1956
 3. R. Huszcza, Kim Tongin i początek nowej literatury koreańskiej, „Przegląd Orientalistyczny” nr 4, 1978
 4. H. Ogarek-Czoj, Phansori – pieśni rybałtowskie starej Korei, „Przegląd Orientalistyczny” nr 3, 1979
 5. Ewa Mazurkiewicz-Wysocka, Michał Wysocki, Tygrys w koreańskich wyobrażeniach ludowych, „Przegląd Orientalistyczny” nr 1/4, 1985
 6. H. Ogarek-Czoj, Korea w pisarstwie Wacława Sieroszewskiego, „Przegląd Orientalistyczny” nr 2, 1987
 7. Ewa Mazurkiewicz-Wysocka, Michał Wysocki, Postać Sedzonga w kulturze koreańskiej, „Przegląd Orientalistyczny” nr 3, 1987
 8. R. Huszcza, On some Markers of the Thematic-Rhematic Structure in Korean, “Rocznik Orientalistyczny”, tom XLV zeszyt 2, 1987
 9. H. Ogarek-Czoj, The war of 1592 in Korean Literature, „Rocznik Orientalistyczny”, tom XLVI zeszyt 1, 1989
 10. E. Rynarzewska, Z biografii tygrysa, „Polis”, ISP PAN nr 11-3, 1995
 11. Haiku nr 2(3) Shijo – dodatek koreański, marzec-kwiecień 1995
 12. Bogusław Wołoszański, Korea w ogniu – miejsce, od którego mógł zapłonąć świat, Wydawnictwo sensacje XX wieku /14/, „Magnum”, Warszawa 1995
 13. E. Rynarzewska, Teatr koreański, „Dialog” nr 5-6, 1996
 14. E. Rynarzewska, Przesiąknięci samotnością i strachem – o dramaturgii Lee Kang Baek’a, „Dialog” nr 1, 1997
 15. E. Rynarzewska, Seoul wraca do tradycji, „Dialog” nr 5, 1998
 16. J. Rurarz, Problemy interpretacji starej historii Korei, „Przegląd Orientalistyczny” nr 3-4, 1998
 17. R. Huszcza, Z problemów leksykografii koreańsko-polskiej, „Przegląd Orientalistyczny” nr 3-4, 1998
 18. A. Wojakowska-Kurowska, Pisarka Park Wanso oraz jej twórczość w świetle opinii własnej oraz koreańskich krytyków literackich, „Przegląd Orientalistyczny” nr 3-4, 1998
 19. Katarzyna Lachowicz, Semantyka wyrazu maum we współczesnym języku koreańskim z punktu widzenia gramatyki kognitywnej, „Przegląd Orientalistyczny” nr 3-4, 1998
 20. Michał Piskorski, Język koreański w Szturm na wieżę Babel – panorama języków Azji i Afryki, Festiwal Nauki 19-27 września 1998, UW IO, Warszawa 1998
 21. J. Rurarz, Król Sedzong z dynastii Yi w Wielkie postacie Orientu, Festiwal Nauki 19-27 września 1998, UW IO, Warszawa 1998
 22. Anna Diniejko, Znaczenie nowej poezji w utrwalaniu tożsamości narodowej Koreańczyków w pierwszej połowie XX w., „Azja – Pacyfik”, tom 3, Toruń 2000
 23. J. Rurarz, Korea [w]: Encyklopedia historyczna świata – Starożytność cz. II, tom III, Opress, Kraków 2000 (ss. 56-76 i inne)
 24. H. Ogarek-Czoj, Sztuka Korei [w]: Sztuka świata, tom 11, Arkady, Warszawa 2000 (ss. 343-381)
 25. H. Ogarek-Czoj, Korea [w]: Encyklopedia historyczna świata – Azja, część II, tom XI, Opres, Kraków 2002 (ss. 122-153)
 26. H. Ogarek-Czoj, Czy adzumoni to „ciocia”, adzossi – „wujek”, a jobo – „kochanie? [w]: O pięknie i niewierności czyli o przekładach z literatur orientalnych, UW IO, Warszawa 2002
 27. Stanisław Ryu Matsumoto, Na drodze do zniewolenia: zmiany sytuacji politycznej w Korei w latach 1876 – 1910, [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 28. Christoph J. Janasiak, Prasa koreańska w latach 20. i 30. XX w., [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 29. Michał Korzec, Wojna koreańska – fakty i wątpliwości, [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 30. H. Ogarek-Czoj, Ahn Junghyo i jego ‘Srebrny rumak’, [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 31. Eugeniusz Jędraszczak, Udział Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w wygaszaniu kryzysu koreańskiego, [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 32. Lech Antonowicz, Problem zjednoczenia Korei w świetle prawa międzynarodowego, [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 33. Edward Haliżak, Znaczenie regionalnej równowagi sił dla zjednoczenia Korei, [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 34. Anna Diniejko, ‘Słoneczna polityka’ prezydenta Kim Dae-junga, a dialog międzykoreański, [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 35. Marceli Burdelski, Korea Północna w rok po szczycie w Phenianie, [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 36. W. J. Dziak, Kim Dzong Il – charyzmatyczny przywódca KRLD, [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 37. Elżbieta Potocka, Korea Północna – trudna rzeczywistość, [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 38. Kazimierz Starzyk, Korea Południowa jako partner gospodarczy Polski, [w]: Korea – doświadczenia i perspektywy, Wyd. A. Marszałek, Toruń 2002
 39. Ewa Rynarzewska, Powrót do tradycji we współczesnym teatrze koreańskim, „Dialog” 8-9/2002, ss.184-188
 40. Ewa Rynarzewska, Korea mityczna Ch’oe In-huna, „Dialog” 8-9/2002, ss.194-196
 41. Jolanta Krysowata, Tropy: Sieroty koreańskie, Karta, nr 42/2004, ss. 98-122
 42. Ewa Rynarzewska, Literatura koreańska. Średniowiecze, Historia literatury światowej II, Bochnia 2004, ss.195-224
 43. Ewa Rynarzewska, Literatura koreańska. Renesans, Historia literatury światowej III/4, Bochnia 2004, ss.439-459
 44. Ewa Rynarzewska, Literatura koreańska. Barok, Historia literatury światowej IV, Bochnia 2005, ss.314-332
 45. Ewa Rynarzewska, Literatura koreańska. Oświecenie, Historia literatury światowej V, Bochnia 2005, ss.342-357
 46. Ewa Rynarzewska, Literatura koreańska, Encyklopedia literatury światowej, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005, ss.167-172
 47. Joanna P. Rurarz, Miecz chiljido. Przyczynek do badań nad charakterem wczesnych stosunków koreańsko-japońskich, „Przegląd Orientalistyczny” nr 1-2/2005, ss. 28-39
 48. Ewa Rynarzewska, Literatura koreańska. Romantyzm, Historia literatury światowej VI, Wydawnictwo SMS, Bochnia 2006, ss.315-326
 49. Ewa Rynarzewska, Yi Sang - w kręgu awangardy koreańskiej, "Przegląd Orientalistyczny" 3-4/2006, ss.212-218
 50. Ewa Rynarzewska, Literatura koreańska. Pozytywizm; Realizm; Naturalizm, Historia literatury światowej VII, Wydawnictwo SMS, Bochnia 2006, ss.320-335
 51. Ewa Rynarzewska, Literatura koreańska. Modernizm, Historia literatury światowej VII, Wydawnictwo SMS, Bochnia 2007, ss.299-319
 52. Ewa Rynarzewska, W stronę Zachodu. Własnymi ścieżkami, "Teatr", 4/2007
 53. Ewa Rynarzewska, „Udręczona dusza koreańska. Nurt tragicznego niespełnienia han”, „Azja-Pacyfik”, tom X, 2007 (s.154-182)
 54. Ewa Rynarzewska, „Teaching Korean Literature at the Korean Department in Warsaw – changes and perspectives”, Korean Culture in Europe: Achievements and Prospects, Korea Literature Translation Institute, Seoul 2007 (s.556-562)
 55. Justyna Najbar, „Teletubisiowy Storytelling” [w:] Ch’oe Hyesil i in., „Przemysł kultury a storytelling”, Dahal Media, Seoul 2007.〈꼬꼬마 텔레토비의 스토리텔링〉[w:] 최혜실 외, 「문화산업과 스토리텔링」, 다할미디어, 서울2007
 56. Ewa Rynarzewska, „Korea tańczy i śpiewa”, „Teatr”, 2/2008 (s.59-62)
 57. Ewa Rynarzewska, „Kim Kwang-nim: człowiek i kukiełka to jedno”, „Dialog”, 4/2008 (s.191-193)
 58. Ewa Rynarzewska, „W poszukiwaniu koreańskiego Godota”, „Dialog”, 5/2008 (s.75-85)
 59. Ewa Rynarzewska, „Literatura koreańska. Wiek dwudziesty”, Historia literatury światowej IX, Wydawnictwo SMS, Bochnia-Kraków 2008 (s.247-269)
 60. Justyna Najbar, „Meandry losu Kubo Pak T'aewŏna” [w:] Pak T'aewon, „Dzień z życia Pisarza Kubo”, wyd. Kwiaty Orientu, Warszawa 2008 (s.247-269)
 61. Ewa Rynarzewska, „The role of shinmyŏng in the traditional Korean culture” [w]: Codes and Rituals of Emotions in Asian and African Cultures, (ed. by Nina Pawlak), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2009
 62. Ewa Rynarzewska, “Cho Kyŏng-nan – liczy się estetyka” [w]: Jo Kyung-ran, "Smak języka", Wydawnictwo Łyński Kamień, Warszawa 2009 (s. 251-262)
 63. Ewa Rynarzewska, „Tradycyjny taniec koreański salp’uri jako artystyczny wyraz tragicznego niespełnienia han” [w]: Świat Orientu – Orient w świecie, red. A. Bareja-Starzyńska, P. Balcerowicz, J. Rogala, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (s. 207-217)
 64. Ewa Rynarzewska, „Recepcja twórczości Shakespeare’a w Korei – Romeo i Julia w reżyserii O T’ae-sǒka, „Przegląd Orientalistyczny” 3-4 / 2010 (s. 155-176)