Zakład Koreanistyki
Wydział Orientalistyczny
Uniwersytet Warszawski

ul. Hoża 69
00-681 Warszawa


Informacje o Zakładzie


Struktura Zakładu
Kierownik Zakładu Koreanistyki: dr Anna Paradowska
Opiekun studentów: dr Justyna Najbar-Miller j.najbar@uw.edu.pl

Publikacje na temat Korei
Biblioteka