Informacje o studiach


WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY UW
Kierunek: orientalistyka
Specjalność: koreanistyka
Studia pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność koreanistyka trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.
Studia drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność koreanistyka trwają 2 lata (4 semestry), i kończą się nadaniem tytułu magistra.

CZESNE ZA STUDIA WIECZOROWE

Czesne za studia wieczorowe na Wydziale Orientalistycznym każdy student wpłaca na indywidualne konto.

W celu wygenerowania swojego konta do opłaty czesnego należy:

1. Wejść na stronę: https://usosweb.uw.edu.pl
2. Wejść w zakładkę Dla Studentów
3. Kliknąć Centralny System Uwierzytelniania i zalogować się na stronie:
o Wpisać swój numer Pesel
o Wpisać swoje Hasło (to samo, którego używali Państwo podczas rejestracji na studia; hasło należy pamiętać, ponieważ będzie potrzebne w trakcie studiów)
o Kliknąć przycisk Zaloguj ; zostaną Państwo zalogowani i przekierowani z powrotem do systemu USOSweb
4. Wejść w zakładkę Płatności
5. Wejść w zakładkę opłaty nierozliczone
6. Zaznaczyć opłaty za czesne i indeks
7. Kliknąć przycisk Drukować
8. Kliknąć przycisk Dalej ; zostanie wydrukowany blankiet wpłaty/przelewu z Państwa indywidualnym numerem konta do wpłat

W przypadku problemów z wydrukowaniem blankietu, mogą Państwo przepisać numer konta z tej strony i wpłacić czesne w banku lub na poczcie. Uwaga! Każdy student ma inny numer konta, nie należy przekazywać sobie kont, ponieważ może to spowodować wpłatę czesnego innej osobie.

Jeśli mają Państwo problemy z generowaniem numeru konta, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich wieczorowych: +48 22 5524052.

Programy studiów:
Plany zajęć:
Organizacja roku akademickiego 2015/2016:
Organizacja roku akademickiego 2016/2017:
[Aktualizacja 01.06.18] Organizacja roku akademickiego 2018/2019:
Rekrutacje
Regulamin